Cách đối phó & biện pháp phòng chống dịch gas PV

Cách đối phó & biện pháp phòng chống dịch gas PV


Tổng công ty khí Việt Nam (PV GAS) đã và  đang thực hiện nhiều biện pháp ứng phó chủ động phòng, chống dịch  đảm bảo sản xuất kinh doanh và thực hiện an ninh & an toàn hệ thống khí.
Thực hiện chỉ thị của Tổng GĐ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc thực hiện các nhiệm vụ, các giải pháp cấp bách nhằm ứng phó với tác động kép của dịch bệnh Covid-19 và giá dầu sụt giảm, PV GAS tiếp tục triển khai các bước hành động kiên quyết, đồng tâm nhằm đảm bảo SXKD và thực hiện an ninh & an toàn hệ thống khí.
 
Đến giữa tháng 3, dịch bệnh tại Việt Nam lan truyền tăng nhanh với rất nhiều ca lây nhiễm mới do tiếp xúc gần với người mang mầm bệnh mà các đối tượng liên quan không biết và không có thể thực hiện các biện pháp phòng vệ ngăn ngừa nhiễm bệnh.
Tại Kế hoạch ứng phó với dịch bệnh Covid - 19, lãnh đạo PV GAS đã phân định trách nhiệm và luôn hướng dẫn công tác phòng chống, ứng cứu khẩn cấp cho tình huống dịch bệnh Covid-19 có thể xảy ra tại các đơn vị của PV GAS, nhằm các mục tiêu cụ thể: Duy trì quá trình vận hành luôn liên tục các công trình khí để mà đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia; Đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của PV GAS; Hạn chế sự lây nhiễm chéo, ảnh hưởng sức khoẻ và thiệt hại tính mạng của người lao động (NLĐ) trong toàn Tổng Công ty và cộng đồng. Kế hoạch đã được triển khai thực hiện ở tất cả Văn phòng, các Ban, Trung tâm thuộc Cơ quan điều hành Tổng công ty, các Công ty trực thuộc, & các Ban Quản lý các dự án; Nhà thầu, khách đến làm việc, tham quan công trình khí, - tòa nhà PV GAS.
Ý KIẾN THẢO LUẬN
Các tin khác